Urbana meeting

Między 3 a 8 listopada w Urbana-Champaign miało miejsce pierwsze spotkanie komitetu standaryzacyjnego C++ dotyczące C++17. Pośród omówionych rzeczy dotyczących core’a C++ były m.in.:

template <typename... Args>
bool foo(Args... args) {
    return (true + ... + args); // wielokropek jest częścią folding expression
}

Następujące zmiany nie zachowują kompatybilności wstecznej języka:

Poza tym zaakceptowano szereg innych zmian, które są dodawane póki co do biblioteki <experimental>. Następne tak duże spotkanie w maju przyszłego roku. Pełną relację Herb Sutter opublikował na stronie isocpp.org