Blog changes

I finally did it. I refreshed the theme of my blog, which is something I’ve wanted to do for the last year or so. The new one is fabulous tale-hugo, although I added a lot of very personal customizations. It’s quite minimalistic, but I loved it from the first sight - and I don’t use that phrase very often.

Additionally I moved my blog from the subdomain to the main domain, so Hugo now handles my whole website and all permalinks stop working riiiight now. Because who cares about backward compatibility, right?

Xsession in Debian

Xsession is a default way of starting, well, nothing less but X sessions in Debian. You can read about it in detail by running man xsession, or read source code of the script itself: /etc/X11/Xsession. It’s not very complicated, but because it’s a shell script, it can be a little intimidating for newcomers. That’s why I’m publishing this small introduction.

Keep in mind that it’s based on Debian Stretch (9.0, stable as of writing this article), so things might be anywhere from “a little different” to “totally irrelevant” for other Debian releases.

Continue reading

End of Dotfiles series

This series will be discontinued. I stopped writing at all because I couldn’t motivate myself to write a next part of Dotfiles series and I felt that it should be finished before anything else. A year passed and exactly nothing happened with Dotfiles. I hope that existing 3 parts of will be useful for someone, but I won’t go into this topic any further. Not that there is a lot more to say.

Hopefully this way I’ll be able to force myself to write more.

PGP key refreshed

I’m in a process of moving this site and my mail addresses to the new domain: goral.net.pl. Due to this I added my new e-mails to PGP key. Old domain (mgoral.org) will continue to work work at least until mid-May 2019. After that I’ll decide whether I need to continue renewing that domain or will it be abandoned.

You can still download it from the same location. Fingerprint: 0423 DE59 98D1 2C33 E599 CDCF E3DD DA4D C45F 58CB (not changed)

New Year's resolution

It’s a little late to make a New Year’s resolution, but I’ll make one nevertheless. From now I’m writing only in English - at least on this blog.

This move is not about the audience, thought I admit - it’d be nice to show some of my previous posts to non-Polish speakers (and as I’m getting more and more confident about my work, I’ll probably have something more to share in the future). It’s a known fact that programming world is dominated by English so I often had to translate some phrases to Polish, at least if I didn’t want my articles to turn into a weird mix of Polish and English words randomly thrown here and there (and I didn’t, but often it was unavoidable). It’s a burden because usually Polish lacks good equivalents for some particular words so I either had to skip these or come up with rough and unnatural neologisms. So I figured that using English all over the place will better fit the purpose of these posts.

The only problem is my recent “Dotfiles” series. I don’t want to leave it partially Polish and partially English and because I’m not particularly interested in running multilingual blog, I’ll probably start translating first three parts to English English in the first place.

Stay tuned!

Dotfiles, część 3: GNU Stow

Od publikacji ostatniej części serii Dotfiles minęło już trochę czasu i biję się sam ze sobą czy publikować kolejną. Powód jest prozaiczny - dwa poprzednie artykuły niemal wyczerpały temat mojego sposobu na zarządzanie plikami konfiguracyjnymi. Obiecywałem jednak, że opiszę pokrótce program GNU Stow oraz skrypty, które pomagają mi w sytuacjach kryzysowych, więc obietnicy dotrzymam. W tym odcinku przyjrzymy się bliżej wyśmienitemu programowi GNU Stow, który odwala za mnie lwią część roboty.

Continue reading

PGP key refreshed

Due to the extension of expiration date of my signing key, I’ve refreshed my public PGP key, both on the website and in key directories.

You can download it. Fingerprint: 0423 DE59 98D1 2C33 E599 CDCF E3DD DA4D C45F 58CB

Dotfiles, część 2: argumenty

W poprzedniej części przedstawiłem zarys sposobu działania frameworku obsługującego instalację i zarządzanie zbiorami konfiguracji, którego jestem autorem, i którego używam na co dzień. W tej części opowiem bardziej szczegółowo o tym jak wywołuje się polecenia instalacji.

Continue reading

Dotfiles, część 1: config-manage

Zarządzanie konfiguracją komputerów jest skomplikowane, a sprawa dodatkowo nabiera kolorytu wraz ze wzrostem liczby obsługiwanych komputerów osobistych, włączając w to telefony komórkowe. Każdy z nich trochę się różni: a to wersją systemu operacyjnego, a to ilością podpiętych monitorów, a to bebechami. System operacyjny wiele rzeczy przykrywa pod warstewką spójnego interfejsu, jednak część różnic konfiguracja użytkownika musi uwzględniać.

Continue reading

Git Credential Helper

Git ciągle mnie zaskakuje modularnością i rozszerzalnością swojej architektury. W pracy mam standardowe zablokowane porty SSH, które są używane przez większość popularnych serwisów hostujących serwery gita (Giltab, Github); również mój prywatny serwer stoi na niestandardowym porcie, który padł ofiarą działu IT. W związku z tym, nie mogę korzystać z logowania przy pomocy kluczy SSH i od kilku lat, kiedy tylko chcę uzyskać dostęp do prywatnego repozytorium lub spushować jakąś zmianę, muszę korzystać z komunikacji przez HTTPS i wpisywać swoją nazwę użytkownika i hasło.

Continue reading